Kan ik een deur veranderen van naar links opendraaiend in naar rechts opendraaiend of andersom?

Ja. De manier waarop een draaideur van Aqualux wordt geopend, kan worden veranderd door de deur ondersteboven te draaien.