Waardoor kan het glas spontaan breken?

Gehard glas zal niet zomaar spontaan breken. Als het glas breekt, is het mogelijk toch (hoe licht ook) beschadigd geraakt. Een kleine beschadiging of onvolkomenheid is voldoende voor het ontstaan van kleine barstjes die er uiteindelijk toe leiden dat het glas uiteen spat.